آپادانا زر افشان روناسی

1,000 ریال 1,000 ریال
تلفن : 35029-021

 

فرش آپادانا طرح زرافشان روناسی

 

مشخصات فرش ماشینی

  

سبک فرش: کلاسیک

 

رنگ زمینه: روناسی

 

      شانه: 700

 

      تراکم: 2550

 

       تعداد رنگ فرش: 8