مبل استیل گلین

300.000,000 ریال 1,000 ریال
تلفن : 35029-021

شماره مدل 80

شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره  -  4 عدد 1 نفره – 2 عدد صندلی میزبان -  2 عدد میز عسلی 1 عدد میز بزرگ  

نوع چوب : چوب راش  

رنگ چوب : طبق نظر مشتری

نوع پارچه : پارچه ترک رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)

مبلمان گلین یک کار مصری تمام سلطنتی – نما تمام منبت کار شده با دست