مبل استیل کوئین فایبری


شماره مدل : 72

شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره  -  4 عدد 1 نفره 2 عدد صندلی میزبان  2 عدد میز عسلی 1 عدد میز بزرگ

نوع چوب : چوب راش

رنگ چوب : طبق نظر مشتری

 

نوع پارچه : پارچه شنل رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)

مبلمان کویین فایبری دارای 3 ترکیب مبل 2 عدد از تکی ها مدل دسته مصری و عدد از تکی ها مدل فرعونی