مبل کلاسیک عربی

شماره مدل :101 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره-  4  عدد 1 نفره – 2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش رنگ چوب : طبق نظر مشتری   نوع پارچه : پارچه جکوار ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبلمان عربی…

مبل کلاسیک چپندر

شماره مدل : 93 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره- 4 عدد 1 نفره – 2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : پارچه ترک   – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبلمان چپندریک کار…

مبل کلاسیک پارادیس

شماره مدل:89 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره-  4 عدد 1 نفره –2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : پارچه یزد – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبلمان پارادیس منبت کاری…

مبل کلاسیک مدالیوم

شماره مدل 81 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره – 4 عدد 1 نفره – 2 عدد صندلی میزبان – 2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری   نوع پارچه : پارچه ایرانی درجه 1  – رنگ بندی متنوع (طبق…

مبل کلاسیک پالرمو

شماره مدل 79 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره  -  4 عدد 1 نفره – 2 عدد صندلی میزبان -  2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری   نوع پارچه : پارچه ایرانی درجه 1   – رنگ بندی متنوع…