محصولات کالاشهر  

مبل کلاسیک نایس

شماره مدل 84 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره – 4 عدد 1 نفره –2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری  نوع پارچه : پارچه فانتزی   – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبلمان نایس…

مبل کلاسیک لویز

شماره مدل 120 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره – 4 عدد 1 نفره –2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ  نوع چوب : چوب راش    رنگ چوب : طبق نظر مشتری  نوع پارچه : پارچه چین درجه 1  – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)

مبل کلاسیک لویز

شماره مدل : 95 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره –4 عدد 1 نفره –2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری  نوع پارچه : پارچه ترک  – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبلمان لویز با…

مبل کلاسیک کیریسوفر

شماره مدل : 94 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره- 4 عدد 1 نفره – 2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری  نوع پارچه : پارچه ترک   – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبلمان کیریسوفر…

مبل کلاسیک سوئدی

شماره مدل 86 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره –4 عدد 1 نفره –2 عدد میز عسلی – 1 عدد میز بزرگ   نوع چوب : چوب راش   رنگ چوب : طبق نظر مشتری  نوع پارچه : پارچه فانتزی – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبلمان سوئدی نشیمن…