محصولات کالاشهر  

چستر ویرا (تخت خواب شو)

شماره مدل:239 شامل (تعداد مبل) : 2 عدد 3 نفره - 2 عدد 1 نفره   نوع چوب : چوب راش  رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبل راحتی چستر ویرا طرح جدید با نشیمنی بسیار راحت…

نارسیس

شماره مدل: 230 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره - 4 عدد 1 نفره  - 1 عدد میز - 2 عدد میز عسلی نوع چوب : چوب راش  رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مدل نارسیس با طراحی زیبا…

هلندی

شماره مدل: 229 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره - 4 عدد 1 نفره  - 1 عدد میز - 2 عدد میز عسلی نوع چوب : چوب راش  رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) این مدل با نشیمنی بسیار…

ویولت آوانگارد

شماره مدل: 234 شامل (تعداد مبل) : 1 عدد 3 نفره - 4 عدد 1 نفره  - 1 عدد میز - 2 عدد میز عسلی نوع چوب : چوب راش  رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبل کلاسیک هلندی دارای …

چستر ورسی

شماره مدل: 234 شامل (تعداد مبل) : 2 عدد 3 نفره - 2 عدد 1 نفره   نوع چوب : چوب راش  رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه : پارچه ترک – رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود) مبل راحتی چستر ورسی طرح جدید با نشیمنی بسیار راحت…