محصولات کالاشهر  

تخت خواب کودک (دو طبقه)

شماره مدل :247 سرویس خواب شامل : 1 عدد تخت دو طبقه کودک نوع اسکلت تخت : ام دی اف ( نما چوب راش ) رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه :رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)

سرویس خواب سزار

شماره مدل :246 سرویس خواب شامل : 1 عدد تخت – 2 عدد پاتختی – 1عدد میز آرایش – 1 عدد آیینه – 1 عدد عسلی   نوع اسکلت تخت : ام دی اف ( نما چوب راش ) رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه :رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)

سرویس خواب یونانی

شماره مدل :245 سرویس خواب شامل : 1 عدد تخت – 2 عدد پاتختی – 1عدد میز آرایش – 1 عدد آیینه – 1 عدد عسلی   نوع اسکلت تخت : ام دی اف ( نما چوب راش ) رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه :رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)

سرویس خواب رزا

شماره مدل :244 سرویس خواب شامل : 1 عدد تخت – 2 عدد پاتختی – 1عدد میز آرایش – 1 عدد آیینه – 1 عدد عسلی   نوع اسکلت تخت : ام دی اف ( نما چوب راش ) رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه :رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)

سرویس خواب سناتور

شماره مدل :243 سرویس خواب شامل : 1 عدد تخت – 2 عدد پاتختی – 1عدد میز آرایش – 1 عدد آیینه – 1 عدد عسلی   نوع اسکلت تخت : ام دی اف ( نما چوب راش ) رنگ چوب : طبق نظر مشتری نوع پارچه :رنگ بندی متنوع (طبق نمونه های موجود)